بانک سینا

یکشنبه،05 تیر 1401
بانک سینا
   
 
  • نمودار نسبت تغییرات نرخ ارز
   مقایسه در بازه زمانی :
   از تاریخ:    تا تاریخ:
   نسبت تغییرات
   نسبت ارز:    به ارز:
   نمایش نمودار بر اساس :
   نمودار نسبت رشد ارز
   نسبت نرخ خرید یورو به نرخ خرید دلار
   از 1400/09/02 تا 1401/04/05