بانک سینا

پنج شنبه،29 مهر 1400 نسخه آزمایشی
بانک سینا
   
 
  • نمودار نسبت تغییرات نرخ ارز
   مقایسه در بازه زمانی :
   از تاریخ:    تا تاریخ:
   نسبت تغییرات
   نسبت ارز:    به ارز:
   نمایش نمودار بر اساس :
   نمودار نسبت رشد ارز
   نسبت نرخ خرید یورو به نرخ خرید دلار
   از 1399/09/03 تا 1400/07/29