بانک سینا

پنج شنبه،29 مهر 1400 نسخه آزمایشی
بانک سینا
   
 
  • مدیران مناطق
   محمدرضا بالائی
   مدیر منطقه آذربایجان شرقی و اردبیل
   041-33365055

   علیرضا برآور
   مدیر منطقه اصفهان و چهارمحال بختیاری
   031-32351506

   سعید ترابی
   مدیر منطقه همدان و کردستان
   081-32529502

   اکبر جلیلی
   مدیر منطقه شرق تهران
   021-22921195

   مجید حاجی علی
   مدیر منطقه البرز، قزوین و زنجان
   024-33360073

   یونس حیدری
   مدیر منطقه آذربایجان غربی
   044-32226059

   بابک رستگار
   مدیر منطقه فارس و کهگیلویه و بویراحمد
   071-32306771

   حمیدرضا شاکری
   مدیر منطقه غرب تهران
   021-66906300

   سیامک شمسائی چوشلی
   مدیر منطقه خراسان
   051-36023003

   آرش طاهرخانی
   مدیر منطقه کرمانشاه، ایلام
   083-38212737

   علیرضا عشقی
   مدیر منطقه مرکزی، لرستان و قم
   086-32216755

   ابوالقاسم قاسمی
   مدیر منطقه هرمزگان و بوشهر
   076-33624495

   حسن کاظمی
   مدیر منطقه مازندران
   011-33205763

   سیدمرتضی موسوی
   مدیر منطقه جنوب شرق کشور
   034-32468812

   جعفر میرزاپور
   مدیر منطقه گیلان
   013-33341034

   عبدالعلی نجفی
   مدیر منطقه خوزستان
   061-33731619

   شهرام نژاد نجفقلی
   مدیر منطقه گلستان و سمنان
   017-32344001