بانک سینا

چهارشنبه،17 خرداد 1402
بانک سینا
   
 
  • هیئت عامل
   حمداله جمالی
   معاون ارزی و بین الملل
   85573977

   کاظم نراقیان
   معاون فناوری اطلاعات
   85583202

   اکبر کمیزی
   سرپرست معاونت سرمایه انسانی
   85573427

   حمیدرضا ایروانی
   معاون مهندسی و پشتیبانی
   85563778

   چنگیز مروج
   معاون مالی
   85563552

   مهدی باستان
   معاون برنامه‌ریزی و توسعه کسب و کار
   85573977

   خلیل اله مهرابی
   سرپرست معاونت بانکداری
   88329718

   ابوالفضل انوری
   معاون حقوقی و وصول مطالبات
   86074512