بانک سینا

یکشنبه،05 تیر 1401
بانک سینا
   
 
  • هیئت عامل
   علیرضا تقدیری
   سرپرست بانک

   مهدی رزمی
   عضو هیئت مدیره-معاون اعتبارات

   کاظم نراقیان
   معاون فناوری اطلاعات
   85583202

   چنگیز مروج
   معاون مالی و سرمایه گذاری
   85563552

   حمداله جمالی
   معاون برنامه ریزی
   85573977

   مجتبی دهقاندار
   معاون حقوقی و مطالبات
   86074512

   حمیدرضا ایروانی
   معاون مهندسی و پشتیبانی
   85563778

   سید محمد یزدیخواه
   معاون امور شعب و مناطق-سرپرست معاونت سرمایه های انسانی
   85573427