بانک سینا

چهارشنبه،25 فروردین 1400 نسخه آزمایشی
بانک سینا
   
 
  • مدیران
   همایون جلائی اسفند آبادی
   مدیر بازرسی
   85573652-3

   علی خدابخش
   مدیر نظارت، پیگیری و وصول مطالبات
   85573428

   شاهرخ دلگشاد
   مدیر سیستم های نرم افزاری
   85583301

   مجتبی دهقاندار
   مدیر حقوقی
   86074512

   موسی راستگو
   مدیر حراست
   85573527

   مهدی رزمی
   مدیر اعتبارات و نظارت
   86073294-86072561-86074539

   منصور شیخ الاسلامی
   مدیر امور حوزه مدیرعامل و روابط عمومی
   88532434

   سید احمد طبایی
   مدیر شبکه و زیرساخت
   85583141

   خلیل اله مهرابی
   مدیر امور بانکداری اسلامی
   88329718-88348705