بانک سینا

پنج شنبه،29 مهر 1400 نسخه آزمایشی
بانک سینا
   
 
  • تبدیل شماره سپرده به شبا و شبا به شماره سپرده
   قابل توجه مشتریان گرامی
   از طریق فرم ذیل ، فقط شناسه شبای حسابهای متعلق به بانک سینا قابل دریافت می باشد.
   تبدیل شماره سپرده به شناسه شبا (IBAN) تبدیل شناسه شبا(IBAN) به شماره سپرده
   شماره سپرده:
   کد امنیتی:
   تولید مجدد کد امنیتی
   *