بانک سینا

یکشنبه،05 تیر 1401
بانک سینا
   
 
  •  
   پاسخگویی به 57 هزار تماس در مرکز ارتباط مشتریان
   کد: 1834
   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۳/۱۷
   منبع خبر:
   تعداد بازدید: 4049
   مرکز ارتباط مشتریان در سال 92 پاسخگوی بیش از 57 هزار تماس در حوزه های مختلف بوده است.
   پاسخگویی به 57 هزار تماس در مرکز ارتباط مشتریان
   مرکز ارتباط مشتریان در سال 92 پاسخگوی بیش از 57 هزار تماس در حوزه های مختلف بوده است.
     به گزارش روابط عمومی بانک سینا، از تعداد 57 هزار و 14 تماس با مرکز ارتباط مشتریان، تعداد 44 هزار و 404 تماس ورودی در حوزه امداد مشتریان، 7 هزار و 362 تماس در حوزه امداد شعب و 4 هزار و 348 تماس خروجی حوزه های اجرایی بوده است.
     همچنین طبق این گزارش، 576 مورد از طریق ارسال ایمیل و 324 مورد نیز از طریق ارسال پیام کوتاه، راهنمایی شده اند که بر این اساس، سهم حوزه های اجرایی مرکز از مجموع تماس ها در بخش امداد مشتریان 86 درصد و در حوزه امداد شعب 14 درصد است.
     میانگین زمان انتظار مشتریان برای دریافت پاسخ در حوزه امداد مشتریان 12 ثانیه و در حوزه امداد شعب 14 ثانیه بوده است.
     مقایسه سهم تماس در دو بخش یاد شده هم حاکی است که 50 درصد از تماس های بخش امداد مشتریان مربوط به حوزه خدمات بانکداری الکترونیک، 28 درصد مربوط به حوزه کارت و 22 درصد متعلق به حوزه روابط عمومی بوده است.
   در بخش امداد شعب نیز سهم حوزه های یاد شده به ترتیب 50، 28 و 13 درصد و حوزه پشتیبانی نرم افزار 9 درصد بوده است. 
     بنابراین گزارش بیشترین تعداد تماس در حوزه خدمات امداد شعب از سوی شعب تهران مربوط به شعبه مطهری با 175 تماس و از سوی شعب شهرستان مربوط به شعبه سناباد مشهد با 147 تماس بوده است.
     بیشترین تعداد تماس شعب هم به تفکیک مدیریت منطقه مربوط به مدیریت منطقه شرق تهران و قم با 1695 تماس و کمترین تعداد مربوط به مدیریت زنجان و قزوین با 67 تماس بوده است.
     همچنین طبق این گزارش جمع کل تعداد تماس های ورودی و خروجی در سال 92 (بدون احتساب ایمیل و پیام کوتاه) به ترتیب 51 هزار و 766 و 4 هزار و 348 مورد و در مجموع 56 هزار و 114 تماس بوده است.