بانک سینا

چهارشنبه،29 دی 1400
بانک سینا
   
 
  • ارتباط رسانه ها
   خبرنگاران محترم رسانه ها می توانند از طریق شماره تلفن 6-88532434 با روابط عمومی بانک سینا تماس حاصل نمایند.

   شناسه بانک سینا :   در صورت نیاز ، رسانه ها می توانند شناسه بانک سینا را با کلیک بر روی تصویر دریافت دارند.