بانک سینا

سه شنبه،04 اردیبهشت 1403
بانک سینا
   
 
  • پیام کوتاه بانکی
    • برخی مزایای پیام کوتاه بانکی:
    • دریافت نرخ سود علی الحساب سپرده ها
    • دریافت اطلاعات شعب
    • دریافت موجودی سپرده در لحظه
    • دریافت موجودی سپرده در تاریخ مشخص
    • دریافت موجودی سپرده به صورت متوالی
    • دریافت گردش روز سپرده
    • دریافت گردش سپرده در تاریخ مشخص
    • دریافت چند گردش آخرسپرده
    • لغو درخواست دوره ای
    • دریافت صورت وضعیت چک
    • لیست تسهیلات مشتری
    • دریافت مشخصات تسهیلات دریافتی مشتری
    • لیست کارت های مشتری
    • مسدود کردن یک کارت خاص
     "لطفا" برای مشاهده راهنمای استفاده از سامانه پیام کوتاه بانکی اینجا را کلیک نمایید.