بانك سينا Thu, 01 Jan 1970 03:30:00 +0330 https://www.sinabank.ir/ sis-eg Powered Site ar بانك سينا https://www.sinabank.ir/images/logo.gif https://www.sinabank.ir/ info@sinabank.ir تقدير بانك مركزي از عملكرد شايسته بانك سينا در بازار بين بانكيhttps://www.sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1124838&ctp_id=45&id=2363&sisOp=view2018-07-15 06:46:03

تقدير بانك مركزي از عملكرد شايسته بانك سينا در بازار بين بانكي

۱۳۹۷/۰۴/۲۴

تقدير از بانك سينا

]]>
اعلام جوايز دومين جشنواره قرعه كشي حساب هاي قرض الحسنه پس انداز بانك سيناhttps://www.sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1124793&ctp_id=45&id=2362&sisOp=view2018-07-07 09:40:43

اعلام جوايز دومين جشنواره قرعه كشي حساب هاي قرض الحسنه پس انداز بانك سينا

۱۳۹۷/۰۴/۱۶

جشنواره قرض الحسنه

]]>
اعلام ساعات كار واحدهاي ستادي و شعب تهران بانك سينا در تيرماهhttps://www.sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1124782&ctp_id=45&id=2361&sisOp=view2018-07-05 11:08:26

اعلام ساعات كار واحدهاي ستادي و شعب تهران بانك سينا در تيرماه

۱۳۹۷/۰۴/۱۴

ساعات كار بانك سينا

]]>
كسب رتبه «سطح يك» حمايت از حقوق مصرف كننده توسط بانك سيناhttps://www.sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1118581&ctp_id=45&id=2344&sisOp=view2018-04-03 12:59:11

در ارزيابي استانداري تهران صورت گرفت:

كسب رتبه «سطح يك» حمايت از حقوق مصرف كننده توسط بانك سينا

۱۳۹۷/۰۱/۱۴

كسب رتبه سطح يك

]]>
تسهيلات بانك سينا براي توسعه طرح هاي اشتغالزاي روستايي در استانهاي جنوب شرق كشورhttps://www.sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1124736&ctp_id=45&id=2360&sisOp=view2018-07-01 11:56:15

تسهيلات بانك سينا براي توسعه طرح هاي اشتغالزاي روستايي در استانهاي جنوب شرق كشور

۱۳۹۷/۰۴/۱۰

طرح هاي مناطق روستايي

]]>
فراخوان بانك سينا براي تعويض دسته چك هاي قديميhttps://www.sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1124614&ctp_id=45&id=2359&sisOp=view2018-06-23 11:56:09

فراخوان بانك سينا براي تعويض دسته چك هاي قديمي

۱۳۹۷/۰۴/۰۲

سامانه صياد

]]>
ثبت مبلغ چك با سامانه همراه بانك سيناhttps://www.sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1118615&ctp_id=45&id=2346&sisOp=view2018-04-08 12:12:24

ثبت مبلغ چك با سامانه همراه بانك سينا

۱۳۹۷/۰۱/۱۹

ثبت مبلغ چك

]]>
دومين جشنواره حساب هاي قرض الحسنه پس انداز بانك سينا برگزار مي شودhttps://www.sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1124589&ctp_id=45&id=2358&sisOp=view2018-06-18 12:11:38

دومين جشنواره حساب هاي قرض الحسنه پس انداز بانك سينا برگزار مي شود

۱۳۹۷/۰۳/۲۸

قرعه كشي حساب هاي قرض الحسنه پس انداز

]]>
آغاز جشنواره "عيد تا عيد" باشگاه مشتريان بانك سيناhttps://www.sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1122161&ctp_id=45&id=2357&sisOp=view2018-06-11 08:55:28

آغاز جشنواره "عيد تا عيد" باشگاه مشتريان بانك سينا

۱۳۹۷/۰۳/۲۱

باشگاه مشتريان

]]>
نسخه جديد نرم افزار همراه بانك سينا در دسترس كاربران قرار گرفتhttps://www.sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1121566&ctp_id=45&id=2356&sisOp=view2018-06-09 12:54:15

نسخه جديد نرم افزار همراه بانك سينا در دسترس كاربران قرار گرفت

۱۳۹۷/۰۳/۱۹

همراه بانك

]]>
تمديد مسابقه عكاسي بانك سينا تا عيد مبعثhttps://www.sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1118587&ctp_id=45&id=2345&sisOp=view2018-04-04 11:13:54

تمديد مسابقه عكاسي بانك سينا تا عيد مبعث

۱۳۹۷/۰۱/۱۵

]]>
آزادسازي تعدادي از زندانيان جرايم غيرعمد توسط بانك سيناhttps://www.sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1118721&ctp_id=45&id=2349&sisOp=view2018-04-23 07:20:46

در تداوم اقدامات خيرخواهانه صورت گرفت:

آزادسازي تعدادي از زندانيان جرايم غيرعمد توسط بانك سينا

۱۳۹۷/۰۲/۰۳

آزاد سازي زندانيان جرايم غيرعمد

]]>
نرم افزار رمز ساز اينترنت بانك سينا راه اندازي شدhttps://www.sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1118674&ctp_id=45&id=2347&sisOp=view2018-04-16 11:12:27

با هدف ارتقاء امنيت حساب كاربران

نرم افزار رمز ساز اينترنت بانك سينا راه اندازي شد

۱۳۹۷/۰۱/۲۷

نرم افزار رمزساز

]]>
تسهيلات بانك سينا براي كمك به توسعه اشتغال مناطق روستايي 3 استان غربي كشورhttps://www.sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1121490&ctp_id=45&id=2355&sisOp=view2018-05-29 14:28:18

تسهيلات بانك سينا براي كمك به توسعه اشتغال مناطق روستايي 3 استان غربي كشور

۱۳۹۷/۰۳/۰۸

طرح هاي اشتغالزايي

]]>
تصويب بيش از 10 هزار ميليارد ريال اعتبار در بانك سينا براي طرح هاي اشتغالزايي روستاييhttps://www.sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1119040&ctp_id=45&id=2354&sisOp=view2018-05-22 12:01:03

تصويب بيش از 10 هزار ميليارد ريال اعتبار در بانك سينا براي طرح هاي اشتغالزايي روستايي

۱۳۹۷/۰۳/۰۱

تسهيلات اشتغالزايي

]]>
نرم افزار همراه بانك سينا با قابليت هاي جديد در راه استhttps://www.sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1118963&ctp_id=45&id=2353&sisOp=view2018-05-19 09:49:59

نرم افزار همراه بانك سينا با قابليت هاي جديد در راه است

۱۳۹۷/۰۲/۲۹

راه اندازي نسخه همراه بانك

]]>
اعطاي تقدير نامه و تنديس دومين دوره جايزه ملي تعالي و پيشرفت به بانك سيناhttps://www.sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1118868&ctp_id=45&id=2352&sisOp=view2018-05-13 12:27:11

اعطاي تقدير نامه و تنديس دومين دوره جايزه ملي تعالي و پيشرفت به بانك سينا

۱۳۹۷/۰۲/۲۳

تقدير نامه و تنديس جايزه ملي تعالي و پيشرفت

]]>
پرداخت 454 ميليارد تسهيلات بانك سينا به طرح هاي مناطق روستايي 3 استانhttps://www.sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1118848&ctp_id=45&id=2351&sisOp=view2018-05-07 12:10:08

پرداخت 454 ميليارد تسهيلات بانك سينا به طرح هاي مناطق روستايي 3 استان

۱۳۹۷/۰۲/۱۷

تسهيلات مناطق روستايي

]]>
تشريح آخرين اقدامات بانك سينا براي افتتاح شعبه در مونيخ آلمانhttps://www.sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1118770&ctp_id=45&id=2350&sisOp=view2018-04-30 13:51:27

تشريح آخرين اقدامات بانك سينا براي افتتاح شعبه در مونيخ آلمان

۱۳۹۷/۰۲/۱۰

شعبه بانك سينا در مونيخ

]]>
بانك سينا جزو 3 بانك سودده كشورhttps://www.sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=855733&ctp_id=45&id=2206&sisOp=view2016-11-10 09:25:12

بانك سينا جزو 3 بانك سودده كشور

۱۳۹۵/۰۸/۲۰

بانك سينا جزو سه بانك سودده كشور

]]>