بانك سينا Thu, 01 Jan 1970 03:30:00 +0330 https://www.sinabank.ir/ sis-eg Powered Site ar بانك سينا https://www.sinabank.ir/images/logo.gif https://www.sinabank.ir/ info@sinabank.ir تصويب بيش از 10 هزار ميليارد ريال اعتبار در بانك سينا براي طرح هاي اشتغالزايي روستاييhttps://www.sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1119040&ctp_id=45&id=2354&sisOp=view2018-05-22 12:01:03

تصويب بيش از 10 هزار ميليارد ريال اعتبار در بانك سينا براي طرح هاي اشتغالزايي روستايي

۱۳۹۷/۰۳/۰۱

تسهيلات اشتغالزايي

]]>
نرم افزار همراه بانك سينا با قابليت هاي جديد در راه استhttps://www.sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1118963&ctp_id=45&id=2353&sisOp=view2018-05-19 09:49:59

نرم افزار همراه بانك سينا با قابليت هاي جديد در راه است

۱۳۹۷/۰۲/۲۹

راه اندازي نسخه همراه بانك

]]>
اعطاي تقدير نامه و تنديس دومين دوره جايزه ملي تعالي و پيشرفت به بانك سيناhttps://www.sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1118868&ctp_id=45&id=2352&sisOp=view2018-05-13 12:27:11

اعطاي تقدير نامه و تنديس دومين دوره جايزه ملي تعالي و پيشرفت به بانك سينا

۱۳۹۷/۰۲/۲۳

تقدير نامه و تنديس جايزه ملي تعالي و پيشرفت

]]>
پرداخت 454 ميليارد تسهيلات بانك سينا به طرح هاي مناطق روستايي 3 استانhttps://www.sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1118848&ctp_id=45&id=2351&sisOp=view2018-05-07 12:10:08

پرداخت 454 ميليارد تسهيلات بانك سينا به طرح هاي مناطق روستايي 3 استان

۱۳۹۷/۰۲/۱۷

تسهيلات مناطق روستايي

]]>
تشريح آخرين اقدامات بانك سينا براي افتتاح شعبه در مونيخ آلمانhttps://www.sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1118770&ctp_id=45&id=2350&sisOp=view2018-04-30 13:51:27

تشريح آخرين اقدامات بانك سينا براي افتتاح شعبه در مونيخ آلمان

۱۳۹۷/۰۲/۱۰

شعبه بانك سينا در مونيخ

]]>
بانك سينا جزو 3 بانك سودده كشورhttps://www.sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=855733&ctp_id=45&id=2206&sisOp=view2016-11-10 09:25:12

بانك سينا جزو 3 بانك سودده كشور

۱۳۹۵/۰۸/۲۰

بانك سينا جزو سه بانك سودده كشور

]]>
گسترش همكاري هاي بانك سينا و بانك مسقط عمانhttps://www.sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=831380&ctp_id=45&id=2193&sisOp=view2016-09-28 10:19:56

گسترش همكاري هاي بانك سينا و بانك مسقط عمان

۱۳۹۵/۰۷/۰۷

گسترش همكاري ها با بانك مسقط

]]>
بانك سينا نشان سه گانه برند شايسته ملي دريافت كردhttps://www.sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=856796&ctp_id=45&id=2207&sisOp=view2016-11-12 11:50:54

بانك سينا نشان سه گانه برند شايسته ملي دريافت كرد

۱۳۹۵/۰۸/۲۲

نشان واحد برتر اولين كنگره سراسري نشان شايسته ملي به بانك سينا اعطا شد

]]>
بانك سينا به جمع صادركنندگان كارت هاي اعتباري مرابحه پيوستhttps://www.sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=873932&ctp_id=45&id=2218&sisOp=view2016-12-12 11:32:23

بانك سينا به جمع صادركنندگان كارت هاي اعتباري مرابحه پيوست

۱۳۹۵/۰۹/۲۲

صدور كارت مرابحه

]]>
تقدير وزير كشور از بانك سينا در اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتيhttps://www.sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=884993&ctp_id=45&id=2222&sisOp=view2016-12-31 09:01:49

تقدير وزير كشور از بانك سينا در اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي

۱۳۹۵/۱۰/۱۱

تقدير وزير كشور

]]>
بانك سينا 85 ميليارد ريال تسهيلات خريد خودرو به مدد جويان كميته امداد پرداخت كردhttps://www.sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=854576&ctp_id=45&id=2205&sisOp=view2016-11-08 11:56:20

بانك سينا 85 ميليارد ريال تسهيلات خريد خودرو به مدد جويان كميته امداد پرداخت كرد

۱۳۹۵/۰۸/۱۸

پرداخت تسهيلات خريد خودرو به مددجويان كميته امداد

]]>
امكان انجام خدمات متنوع بانكي با سامانه 727 بانك سيناhttps://www.sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=890178&ctp_id=45&id=2224&sisOp=view2017-01-07 08:35:56

امكان انجام خدمات متنوع بانكي با سامانه 727 بانك سينا

۱۳۹۵/۱۰/۱۸

سامانه 727

]]>
فروش واحدهاي تجاري از سوي بانك سيناhttps://www.sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=898896&ctp_id=45&id=2227&sisOp=view2017-01-22 12:29:45

فروش واحدهاي تجاري از سوي بانك سينا

۱۳۹۵/۱۱/۰۳

فروش واحدهاي تجاري

]]>
ارتقاء 11 پله اي بانك سينا در ميان يكصد شركت برتر ايرانhttps://www.sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=900044&ctp_id=45&id=2228&sisOp=view2017-01-24 09:10:04

ارتقاء 11 پله اي بانك سينا در ميان يكصد شركت برتر ايران

۱۳۹۵/۱۱/۰۵

ارتقاء بانك سينا در ميان شركت هاي برتر كشور

]]>
بخشودگي جرايم ديركرد تسهيلات در بانك سيناhttps://www.sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=904088&ctp_id=45&id=2230&sisOp=view2017-01-31 11:28:12

بخشودگي جرايم ديركرد تسهيلات در بانك سينا

۱۳۹۵/۱۱/۱۲

بخشودگي جرايم ديركرد

]]>
بانك سينا 25 دستگاه آمبولانس به مناطق كمتر توسعه يافته كشور اهدا مي كندhttps://www.sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=906399&ctp_id=45&id=2231&sisOp=view2017-02-04 11:34:36

به مناسبت دهه مبارك فجر انقلاب اسلامي

بانك سينا 25 دستگاه آمبولانس به مناطق كمتر توسعه يافته كشور اهدا مي كند

۱۳۹۵/۱۱/۱۶

اهداي 25 دستگاه آمبولانس

]]>
رونمايي از نسخه جديد همراه بانك سيناhttps://www.sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=919673&ctp_id=45&id=2238&sisOp=view2017-02-28 22:58:00

رونمايي از نسخه جديد همراه بانك سينا

۱۳۹۵/۱۲/۱۰

رونمايي از نسخه جديد همراه بانك سينا

]]>
كاهش سپرده قانوني بانك سينا از سوي بانك مركزيhttps://www.sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=941333&ctp_id=45&id=2248&sisOp=view2017-04-05 09:00:57

كاهش سپرده قانوني بانك سينا از سوي بانك مركزي

۱۳۹۶/۰۱/۱۸

كاهش سپرده قانوني بانك سينا

]]>
رشد 11 درصدي صدور اسناد در بانك سيناhttps://www.sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=947751&ctp_id=45&id=2250&sisOp=view2017-04-16 10:53:37

رشد 11 درصدي صدور اسناد در بانك سينا

۱۳۹۶/۰۱/۲۷

رشد 11 درصدي صدور اسناد در بانك سينا

]]>
افتتاح حساب بانك سينا نزد دو بانك خارجيhttps://www.sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=986642&ctp_id=45&id=2265&sisOp=view2017-06-20 11:49:34

افتتاح حساب بانك سينا نزد دو بانك خارجي

۱۳۹۶/۰۳/۳۰

افتتاح حساب بانك سينا نزد دو بانك خارجي

]]>