بانك سينا Thu, 01 Jan 1970 03:30:00 +0330 https://www.sinabank.ir/ sis-eg Powered Site ar بانك سينا https://www.sinabank.ir/images/logo.gif https://www.sinabank.ir/ info@sinabank.ir قدرداني رئيس سازمان بهزيستي كشور از بانك سيناhttps://www.sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1125238&ctp_id=45&id=2373&sisOp=view2018-08-18 10:44:48

قدرداني رئيس سازمان بهزيستي كشور از بانك سينا

۱۳۹۷/۰۵/۲۷

قدرداني رئيس سازمان بهزيستي

]]>
آغاز جشنواره "عيد تا عيد" باشگاه مشتريان بانك سيناhttps://www.sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1122161&ctp_id=45&id=2357&sisOp=view2018-06-11 08:55:28

آغاز جشنواره "عيد تا عيد" باشگاه مشتريان بانك سينا

۱۳۹۷/۰۳/۲۱

باشگاه مشتريان

]]>
برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه بانك سينا با حداكثر سهامدارانhttps://www.sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1124931&ctp_id=45&id=2365&sisOp=view2018-07-23 08:44:01

برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه بانك سينا با حداكثر سهامداران

۱۳۹۷/۰۵/۰۱

برگزاري مجمع عمومي

]]>
پايان مرداد ماه، آخرين مهلت شركت در جشنواره عيد تا عيد باشگاه مشتريان بانك سيناhttps://www.sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1125147&ctp_id=45&id=2372&sisOp=view2018-08-13 07:57:57

پايان مرداد ماه، آخرين مهلت شركت در جشنواره عيد تا عيد باشگاه مشتريان بانك سينا

۱۳۹۷/۰۵/۲۲

عيد تا عيد

]]>
تسهيلات بانك سينا براي اشتغال مناطق روستايي استانهاي مركزي، لرستان و قمhttps://www.sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1125140&ctp_id=45&id=2371&sisOp=view2018-08-11 10:48:47

تسهيلات بانك سينا براي اشتغال مناطق روستايي استانهاي مركزي، لرستان و قم

۱۳۹۷/۰۵/۲۰

اشتغال مناطق روستايي

]]>
قطع موقت خدمات بانك سيناhttps://www.sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1125121&ctp_id=45&id=2370&sisOp=view2018-08-09 07:22:03

قطع موقت خدمات بانك سينا

۱۳۹۷/۰۵/۱۸

خدمات

]]>
پيام مديرعامل بانك سينا به مناسبت روز خبرنگارhttps://www.sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1125102&ctp_id=45&id=2369&sisOp=view2018-08-07 11:54:11

پيام مديرعامل بانك سينا به مناسبت روز خبرنگار

۱۳۹۷/۰۵/۱۶

روز خبرنگار

]]>
آخرين مهلت دريافت چك هاي غير صيادي در بانك سيناhttps://www.sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1125085&ctp_id=45&id=2368&sisOp=view2018-08-06 12:24:19

آخرين مهلت دريافت چك هاي غير صيادي در بانك سينا

۱۳۹۷/۰۵/۱۵

فراخوان

]]>
امكان پرداخت خودكار اقساط تسهيلات با همراه بانك سيناhttps://www.sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1124997&ctp_id=45&id=2367&sisOp=view2018-07-30 11:56:39

امكان پرداخت خودكار اقساط تسهيلات با همراه بانك سينا

۱۳۹۷/۰۵/۰۸

پرداخت خودكار اقساط

]]>
زمان قرعه كشي حساب هاي قرض الحسنه پس انداز بانك سيناhttps://www.sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1124982&ctp_id=45&id=2366&sisOp=view2018-07-28 09:19:24

زمان قرعه كشي حساب هاي قرض الحسنه پس انداز بانك سينا

۱۳۹۷/۰۵/۰۶

زمان قرعه كشي حساب هاي قرض الحسنه

]]>
بانك سينا در پيام رسان هاي داخليhttps://www.sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1118705&ctp_id=45&id=2348&sisOp=view2018-04-21 14:14:48

بانك سينا در پيام رسان هاي داخلي

۱۳۹۷/۰۲/۰۱

]]>
اعلام ساعات كار واحدهاي ستادي و شعب تهران بانك سينا در تيرماهhttps://www.sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1124782&ctp_id=45&id=2361&sisOp=view2018-07-05 11:08:26

اعلام ساعات كار واحدهاي ستادي و شعب تهران بانك سينا در تيرماه

۱۳۹۷/۰۴/۱۴

ساعات كار بانك سينا

]]>
اهداي روزانه 12 سكه طلا به برندگان قرعه كشي عيد تا عيد باشگاه مشتريان بانك سيناhttps://www.sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1124896&ctp_id=45&id=2364&sisOp=view2018-07-21 09:38:22

اهداي روزانه 12 سكه طلا به برندگان قرعه كشي عيد تا عيد باشگاه مشتريان بانك سينا

۱۳۹۷/۰۴/۳۰

عيد تا عيد

]]>
تقدير بانك مركزي از عملكرد شايسته بانك سينا در بازار بين بانكيhttps://www.sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1124838&ctp_id=45&id=2363&sisOp=view2018-07-15 06:46:03

تقدير بانك مركزي از عملكرد شايسته بانك سينا در بازار بين بانكي

۱۳۹۷/۰۴/۲۴

تقدير از بانك سينا

]]>
اعلام جوايز دومين جشنواره قرعه كشي حساب هاي قرض الحسنه پس انداز بانك سيناhttps://www.sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1124793&ctp_id=45&id=2362&sisOp=view2018-07-07 09:40:43

اعلام جوايز دومين جشنواره قرعه كشي حساب هاي قرض الحسنه پس انداز بانك سينا

۱۳۹۷/۰۴/۱۶

جشنواره قرض الحسنه

]]>
كسب رتبه «سطح يك» حمايت از حقوق مصرف كننده توسط بانك سيناhttps://www.sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1118581&ctp_id=45&id=2344&sisOp=view2018-04-03 12:59:11

در ارزيابي استانداري تهران صورت گرفت:

كسب رتبه «سطح يك» حمايت از حقوق مصرف كننده توسط بانك سينا

۱۳۹۷/۰۱/۱۴

كسب رتبه سطح يك

]]>
تسهيلات بانك سينا براي توسعه طرح هاي اشتغالزاي روستايي در استانهاي جنوب شرق كشورhttps://www.sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1124736&ctp_id=45&id=2360&sisOp=view2018-07-01 11:56:15

تسهيلات بانك سينا براي توسعه طرح هاي اشتغالزاي روستايي در استانهاي جنوب شرق كشور

۱۳۹۷/۰۴/۱۰

طرح هاي مناطق روستايي

]]>
فراخوان بانك سينا براي تعويض دسته چك هاي قديميhttps://www.sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1124614&ctp_id=45&id=2359&sisOp=view2018-06-23 11:56:09

فراخوان بانك سينا براي تعويض دسته چك هاي قديمي

۱۳۹۷/۰۴/۰۲

سامانه صياد

]]>
ثبت مبلغ چك با سامانه همراه بانك سيناhttps://www.sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1118615&ctp_id=45&id=2346&sisOp=view2018-04-08 12:12:24

ثبت مبلغ چك با سامانه همراه بانك سينا

۱۳۹۷/۰۱/۱۹

ثبت مبلغ چك

]]>
دومين جشنواره حساب هاي قرض الحسنه پس انداز بانك سينا برگزار مي شودhttps://www.sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1124589&ctp_id=45&id=2358&sisOp=view2018-06-18 12:11:38

دومين جشنواره حساب هاي قرض الحسنه پس انداز بانك سينا برگزار مي شود

۱۳۹۷/۰۳/۲۸

قرعه كشي حساب هاي قرض الحسنه پس انداز

]]>