بانك سينا Thu, 01 Jan 1970 03:30:00 +0330 https://www.sinabank.ir/ sis-eg Powered Site ar بانك سينا https://www.sinabank.ir/images/logo.gif https://www.sinabank.ir/ info@sinabank.ir آغاز جشنواره "عيد تا عيد" باشگاه مشتريان بانك سيناhttps://www.sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1122161&ctp_id=45&id=2357&sisOp=view2018-06-11 08:55:28

آغاز جشنواره "عيد تا عيد" باشگاه مشتريان بانك سينا

۱۳۹۷/۰۳/۲۱

باشگاه مشتريان

]]>
نسخه جديد نرم افزار همراه بانك سينا در دسترس كاربران قرار گرفتhttps://www.sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1121566&ctp_id=45&id=2356&sisOp=view2018-06-09 12:54:15

نسخه جديد نرم افزار همراه بانك سينا در دسترس كاربران قرار گرفت

۱۳۹۷/۰۳/۱۹

همراه بانك

]]>
تمديد مسابقه عكاسي بانك سينا تا عيد مبعثhttps://www.sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1118587&ctp_id=45&id=2345&sisOp=view2018-04-04 11:13:54

تمديد مسابقه عكاسي بانك سينا تا عيد مبعث

۱۳۹۷/۰۱/۱۵

]]>
آزادسازي تعدادي از زندانيان جرايم غيرعمد توسط بانك سيناhttps://www.sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1118721&ctp_id=45&id=2349&sisOp=view2018-04-23 07:20:46

در تداوم اقدامات خيرخواهانه صورت گرفت:

آزادسازي تعدادي از زندانيان جرايم غيرعمد توسط بانك سينا

۱۳۹۷/۰۲/۰۳

آزاد سازي زندانيان جرايم غيرعمد

]]>
نرم افزار رمز ساز اينترنت بانك سينا راه اندازي شدhttps://www.sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1118674&ctp_id=45&id=2347&sisOp=view2018-04-16 11:12:27

با هدف ارتقاء امنيت حساب كاربران

نرم افزار رمز ساز اينترنت بانك سينا راه اندازي شد

۱۳۹۷/۰۱/۲۷

نرم افزار رمزساز

]]>
تسهيلات بانك سينا براي كمك به توسعه اشتغال مناطق روستايي 3 استان غربي كشورhttps://www.sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1121490&ctp_id=45&id=2355&sisOp=view2018-05-29 14:28:18

تسهيلات بانك سينا براي كمك به توسعه اشتغال مناطق روستايي 3 استان غربي كشور

۱۳۹۷/۰۳/۰۸

طرح هاي اشتغالزايي

]]>
تصويب بيش از 10 هزار ميليارد ريال اعتبار در بانك سينا براي طرح هاي اشتغالزايي روستاييhttps://www.sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1119040&ctp_id=45&id=2354&sisOp=view2018-05-22 12:01:03

تصويب بيش از 10 هزار ميليارد ريال اعتبار در بانك سينا براي طرح هاي اشتغالزايي روستايي

۱۳۹۷/۰۳/۰۱

تسهيلات اشتغالزايي

]]>
نرم افزار همراه بانك سينا با قابليت هاي جديد در راه استhttps://www.sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1118963&ctp_id=45&id=2353&sisOp=view2018-05-19 09:49:59

نرم افزار همراه بانك سينا با قابليت هاي جديد در راه است

۱۳۹۷/۰۲/۲۹

راه اندازي نسخه همراه بانك

]]>
اعطاي تقدير نامه و تنديس دومين دوره جايزه ملي تعالي و پيشرفت به بانك سيناhttps://www.sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1118868&ctp_id=45&id=2352&sisOp=view2018-05-13 12:27:11

اعطاي تقدير نامه و تنديس دومين دوره جايزه ملي تعالي و پيشرفت به بانك سينا

۱۳۹۷/۰۲/۲۳

تقدير نامه و تنديس جايزه ملي تعالي و پيشرفت

]]>
پرداخت 454 ميليارد تسهيلات بانك سينا به طرح هاي مناطق روستايي 3 استانhttps://www.sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1118848&ctp_id=45&id=2351&sisOp=view2018-05-07 12:10:08

پرداخت 454 ميليارد تسهيلات بانك سينا به طرح هاي مناطق روستايي 3 استان

۱۳۹۷/۰۲/۱۷

تسهيلات مناطق روستايي

]]>
تشريح آخرين اقدامات بانك سينا براي افتتاح شعبه در مونيخ آلمانhttps://www.sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1118770&ctp_id=45&id=2350&sisOp=view2018-04-30 13:51:27

تشريح آخرين اقدامات بانك سينا براي افتتاح شعبه در مونيخ آلمان

۱۳۹۷/۰۲/۱۰

شعبه بانك سينا در مونيخ

]]>
بانك سينا جزو 3 بانك سودده كشورhttps://www.sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=855733&ctp_id=45&id=2206&sisOp=view2016-11-10 09:25:12

بانك سينا جزو 3 بانك سودده كشور

۱۳۹۵/۰۸/۲۰

بانك سينا جزو سه بانك سودده كشور

]]>
گسترش همكاري هاي بانك سينا و بانك مسقط عمانhttps://www.sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=831380&ctp_id=45&id=2193&sisOp=view2016-09-28 10:19:56

گسترش همكاري هاي بانك سينا و بانك مسقط عمان

۱۳۹۵/۰۷/۰۷

گسترش همكاري ها با بانك مسقط

]]>
بانك سينا نشان سه گانه برند شايسته ملي دريافت كردhttps://www.sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=856796&ctp_id=45&id=2207&sisOp=view2016-11-12 11:50:54

بانك سينا نشان سه گانه برند شايسته ملي دريافت كرد

۱۳۹۵/۰۸/۲۲

نشان واحد برتر اولين كنگره سراسري نشان شايسته ملي به بانك سينا اعطا شد

]]>
بانك سينا به جمع صادركنندگان كارت هاي اعتباري مرابحه پيوستhttps://www.sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=873932&ctp_id=45&id=2218&sisOp=view2016-12-12 11:32:23

بانك سينا به جمع صادركنندگان كارت هاي اعتباري مرابحه پيوست

۱۳۹۵/۰۹/۲۲

صدور كارت مرابحه

]]>
تقدير وزير كشور از بانك سينا در اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتيhttps://www.sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=884993&ctp_id=45&id=2222&sisOp=view2016-12-31 09:01:49

تقدير وزير كشور از بانك سينا در اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي

۱۳۹۵/۱۰/۱۱

تقدير وزير كشور

]]>
بانك سينا 85 ميليارد ريال تسهيلات خريد خودرو به مدد جويان كميته امداد پرداخت كردhttps://www.sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=854576&ctp_id=45&id=2205&sisOp=view2016-11-08 11:56:20

بانك سينا 85 ميليارد ريال تسهيلات خريد خودرو به مدد جويان كميته امداد پرداخت كرد

۱۳۹۵/۰۸/۱۸

پرداخت تسهيلات خريد خودرو به مددجويان كميته امداد

]]>
امكان انجام خدمات متنوع بانكي با سامانه 727 بانك سيناhttps://www.sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=890178&ctp_id=45&id=2224&sisOp=view2017-01-07 08:35:56

امكان انجام خدمات متنوع بانكي با سامانه 727 بانك سينا

۱۳۹۵/۱۰/۱۸

سامانه 727

]]>
فروش واحدهاي تجاري از سوي بانك سيناhttps://www.sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=898896&ctp_id=45&id=2227&sisOp=view2017-01-22 12:29:45

فروش واحدهاي تجاري از سوي بانك سينا

۱۳۹۵/۱۱/۰۳

فروش واحدهاي تجاري

]]>
ارتقاء 11 پله اي بانك سينا در ميان يكصد شركت برتر ايرانhttps://www.sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=900044&ctp_id=45&id=2228&sisOp=view2017-01-24 09:10:04

ارتقاء 11 پله اي بانك سينا در ميان يكصد شركت برتر ايران

۱۳۹۵/۱۱/۰۵

ارتقاء بانك سينا در ميان شركت هاي برتر كشور

]]>