بانك سينا Thu, 01 Jan 1970 03:30:00 +0330 https://www.sinabank.ir/ sis-eg Powered Site ar بانك سينا https://www.sinabank.ir/images/logo.gif https://www.sinabank.ir/ info@sinabank.ir اعلام اسامي برندگان دومين جشنواره قرعه كشي حساب هاي قرض الحسنه بانك سيناhttps://www.sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1126670&ctp_id=45&id=2390&sisOp=view2018-10-21 09:22:12

اعلام اسامي برندگان دومين جشنواره قرعه كشي حساب هاي قرض الحسنه بانك سينا

۱۳۹۷/۰۷/۲۹

جشنواره

]]>
برندگان دومين جشنواره قرعه كشي حساب هاي قرض الحسنه پس انداز بانك سينا مشخص شدندhttps://www.sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1126556&ctp_id=45&id=2389&sisOp=view2018-10-14 14:04:20

برندگان دومين جشنواره قرعه كشي حساب هاي قرض الحسنه پس انداز بانك سينا مشخص شدند

۱۳۹۷/۰۷/۲۲

قرعه كشي قرض الحسنه

]]>
قدرداني از خدمات بانك سينا در اشتغال مناطق روستاييhttps://www.sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1126523&ctp_id=45&id=2388&sisOp=view2018-10-09 12:47:51

با حضور معاون اول رئيس جمهوري صورت گرفت:

قدرداني از خدمات بانك سينا در اشتغال مناطق روستايي

۱۳۹۷/۰۷/۱۷

تقدير از بانك سينا

]]>
مشاهده كامل شرح تراكنش هاي بانكي با سامانه "پيامد" همراه بانك سيناhttps://www.sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1126501&ctp_id=45&id=2387&sisOp=view2018-10-07 12:42:49

مشاهده كامل شرح تراكنش هاي بانكي با سامانه "پيامد" همراه بانك سينا

۱۳۹۷/۰۷/۱۵

پيامد همراه بانك

]]>
طرح هاي روستايي مورد حمايت بانك سينا به مرز 2400 رسيدhttps://www.sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1126450&ctp_id=45&id=2386&sisOp=view2018-10-02 11:16:18

طرح هاي روستايي مورد حمايت بانك سينا به مرز 2400 رسيد

۱۳۹۷/۰۷/۱۰

تسهيلات اشتغالزايي

]]>
انتقال كارت به كارت از مبدأ كارت هاي شتابي با همراه بانك سيناhttps://www.sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1125826&ctp_id=45&id=2385&sisOp=view2018-09-29 10:31:01

انتقال كارت به كارت از مبدأ كارت هاي شتابي با همراه بانك سينا

۱۳۹۷/۰۷/۰۷

همراه بانك

]]>
قدرداني بانك سينا از مشاركت هموطنان در جشنواره حساب‌هاي قرض‌الحسنه پس اندازhttps://www.sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1125782&ctp_id=45&id=2384&sisOp=view2018-09-23 11:44:26

قدرداني بانك سينا از مشاركت هموطنان در جشنواره حساب‌هاي قرض‌الحسنه پس انداز

۱۳۹۷/۰۷/۰۱

قدرداني

]]>
لزوم حفظ موجودي حساب قرض الحسنه پس انداز تا روز برگزاري قرعه كشيhttps://www.sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1125663&ctp_id=45&id=2381&sisOp=view2018-09-17 10:56:09

لزوم حفظ موجودي حساب قرض الحسنه پس انداز تا روز برگزاري قرعه كشي

۱۳۹۷/۰۶/۲۶

قرض الحسنه

]]>
امكان افتتاح حساب اينترنتي براي شركت در قرعه كشي حساب هاي قرض الحسنه پس انداز بانك سيناhttps://www.sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1125625&ctp_id=45&id=2380&sisOp=view2018-09-15 09:43:55

امكان افتتاح حساب اينترنتي براي شركت در قرعه كشي حساب هاي قرض الحسنه پس انداز بانك سينا

۱۳۹۷/۰۶/۲۴

افتتاح حساب اينترنتي

]]>
تمديد مهلت تعويض دسته چك هاي قديميhttps://www.sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1125610&ctp_id=45&id=2379&sisOp=view2018-09-10 09:40:33

تمديد مهلت تعويض دسته چك هاي قديمي

۱۳۹۷/۰۶/۱۹

سامانه صياد

]]>
رونمايي از خدمات جديد بانك سينا در حوزه بانكداري الكترونيكhttps://www.sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1125547&ctp_id=45&id=2378&sisOp=view2018-09-04 11:50:28

با حضور مديرعامل ، اعضاي هيات مديره و عامل بانك سينا صورت گرفت:

رونمايي از خدمات جديد بانك سينا در حوزه بانكداري الكترونيك

۱۳۹۷/۰۶/۱۳

بانكداري الكترونيك

]]>
تقدير معاون توسعه روستايي و مناطق محروم رياست جمهوري از اقدامات بانك سيناhttps://www.sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1125495&ctp_id=45&id=2377&sisOp=view2018-09-03 09:13:29

تقدير معاون توسعه روستايي و مناطق محروم رياست جمهوري از اقدامات بانك سينا

۱۳۹۷/۰۶/۱۲

تقدير از بانك سينا

]]>
آخرين مهلت افتتاح حساب براي شركت در جشنواره حساب هاي قرض الحسنه بانك سيناhttps://www.sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1125492&ctp_id=45&id=2376&sisOp=view2018-09-02 13:46:43

آخرين مهلت افتتاح حساب براي شركت در جشنواره حساب هاي قرض الحسنه بانك سينا

۱۳۹۷/۰۶/۱۱

جشنواره قرض الحسنه

]]>
اعلام اسامي برندگان اولين جشنواره عيد تا عيد باشگاه مشتريان بانك سيناhttps://www.sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1125436&ctp_id=45&id=2375&sisOp=view2018-08-26 14:38:47

اعلام اسامي برندگان اولين جشنواره عيد تا عيد باشگاه مشتريان بانك سينا

۱۳۹۷/۰۶/۰۴

عيد تا عيد

]]>
رونق توليد در مناطق روستايي با تسهيلات بانك سيناhttps://www.sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1125427&ctp_id=45&id=2374&sisOp=view2018-08-25 10:38:28

رونق توليد در مناطق روستايي با تسهيلات بانك سينا

۱۳۹۷/۰۶/۰۳

تسهيلات اشتغالزايي

]]>
قدرداني رئيس سازمان بهزيستي كشور از بانك سيناhttps://www.sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1125238&ctp_id=45&id=2373&sisOp=view2018-08-18 10:44:48

قدرداني رئيس سازمان بهزيستي كشور از بانك سينا

۱۳۹۷/۰۵/۲۷

قدرداني رئيس سازمان بهزيستي

]]>
آغاز جشنواره "عيد تا عيد" باشگاه مشتريان بانك سيناhttps://www.sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1122161&ctp_id=45&id=2357&sisOp=view2018-06-11 08:55:28

آغاز جشنواره "عيد تا عيد" باشگاه مشتريان بانك سينا

۱۳۹۷/۰۳/۲۱

باشگاه مشتريان

]]>
برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه بانك سينا با حداكثر سهامدارانhttps://www.sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1124931&ctp_id=45&id=2365&sisOp=view2018-07-23 08:44:01

برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه بانك سينا با حداكثر سهامداران

۱۳۹۷/۰۵/۰۱

برگزاري مجمع عمومي

]]>
پايان مرداد ماه، آخرين مهلت شركت در جشنواره عيد تا عيد باشگاه مشتريان بانك سيناhttps://www.sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1125147&ctp_id=45&id=2372&sisOp=view2018-08-13 07:57:57

پايان مرداد ماه، آخرين مهلت شركت در جشنواره عيد تا عيد باشگاه مشتريان بانك سينا

۱۳۹۷/۰۵/۲۲

عيد تا عيد

]]>
تسهيلات بانك سينا براي اشتغال مناطق روستايي استانهاي مركزي، لرستان و قمhttps://www.sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1125140&ctp_id=45&id=2371&sisOp=view2018-08-11 10:48:47

تسهيلات بانك سينا براي اشتغال مناطق روستايي استانهاي مركزي، لرستان و قم

۱۳۹۷/۰۵/۲۰

اشتغال مناطق روستايي

]]>