بانک سینا

چهارشنبه،17 خرداد 1402
بانک سینا
   
 
  • تسهیلات با وثیقه سپرده سرمایه گذاری مدت دار
   • مشتریانی که نزد شعب بانک سینا دارای سپرده بلند مدت می باشند، می توانند از این تسهیلات درقالب یکی از عقود مشارکتی و حداکثر تا سقف90% مبلغ اصل سپرده استفاده نمایند.
    • شرایط تسهیلات:
    • سپرده مدت دار تا پایان مدت مشارکت مسدود و اصل برگ سپرده نزد شعبه نگهداری می گردد.
    • پایان مدت مشارکت باید قبل از سر رسید سپرده سرمایه گذاری بوده و در صورت تمدید سپرده مدت مشارکت نیز قابل افزایش می باشد.