بانک سینا

سه شنبه،04 مهر 1402
بانک سینا
   
 
  • تسهیلات اعتباری
   • یکی از اهداف مهم و اساسی بانک سینا، اعطای "تسهیلات اعتباری" در چارچوب نظام بانکداری اسلامی و بر اساس مقررات قانون عملیات بانکداری بدون ربا می باشد. سیاست اصلی بانک در اعطای اعتبارات، بر محور ترویج و توسعه صنایع کوچک و متوسط و رفع تنگناهای مالی فعالان بخشهای مختلف اقتصادی می باشد که ذیلا" به آن اشاره می شود:
    • اعطای "تسهیلات اعتباری" از طریق عقود مضاربه و مشارکت مدنی برای فعالیتهای مختلف بازرگانی، تولیدی، خدماتی و ساختمانی به متقاضیان واجد شرایط
    • اعطای تسهیلات جهت "تکمیل و احداث ساختمان و واحدهای مسکونی" از طریق: مشارکت مدنی، به منظور تشویق و ترغیب متقاضیان و فعالان بخش ساختمان و مسکن و کمک به رفع معضل مسکن و بهبود بافتهای فرسوده شهر
    • اعطای تسهیلات به فعالان واجد شرایط، بخشهای مختلف اقتصادی جهت: خرید، تجهیز و بهره برداری دفتر و محل کسب و کار از طریق مشارکت مدنی (در خصوص املاک تجاری، خرید ملک و سرقفلی باید به صورت توأمان باشد)
    • اعطای تسهیلات به مالکین واحدهای مسکونی، اداری و تجاری جهت: "تعمیرات اساسی، مقاوم سازی و بازسازی" در قبال ترهین وثیقه ملکی و اعطای تسهیلات جهت "تعمیرات جزئی" ساختمان به مالکین واحدهای مسکونی با ارائه اصل و کپی سند مالکیت و در قبال چک و سفته و ضامن معتبر
    • اعطای تسهیلات در مقابل "وجوه اداره شده تودیعی" سازمانها، موسسات و شرکتهای معتبر به کارکنان واجد شرایط آنها بر اساس توافقنامه منعقده فیمابین
    • صدور ضمانتنامه های مختلف به نفع سازمانها و موسسات دولتی بنا به درخواست مشتریان بانک شامل:
    • ضمانتنامه شرکت در مناقصه / مزایده
    • ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات ناشی از قرارداد (حسن انجام کار)
    • ضمانت نامه پیش پرداخت
    • ضمانت نامه استراداد کسور وجه الضمان
    • ضمانت نامه گمرکی
    • سایر ضمانت نامه ها
    • تسهیلات اعتباری به تولید کنندگان و مشاغل بازرگانی و خدماتی:از طریق مشارکت مدنی جهت توسعه و سرمایه در گردش متقاضیان

    مدت بازپرداخت تسهیلات جهت خرید ماشین آلات و تجهیزات حداکثر 60 ماه است که با بررسی بانک و در صورت تصویب قابل افزایش و به منظور تامین سرمایه در گردش نیز حداکثر 12 ماهه است.