بانک سینا

چهارشنبه،29 دی 1400
بانک سینا
   
 
    • کارت خرید سینا
      • کارت خرید سینا یکی از انواع کارتهای بانک سینا می باشد. ادارات، سازمانها و شرکتها می توانند با صدور کارت خرید برای کارکنان خود، امکان خرید کالا و خدمات از تمامی فروشندگان متصل به شبکه شتاب و همچنین امکان خرید اینترنتی و پرداخت اینترنتی قبوض را فراهم آورند، قابلیت شارژ به دفعات مختلف توسط ادارات، سازمانها و شرکتها را دارا می باشد.