بانک سینا

پنج شنبه،29 مهر 1400 نسخه آزمایشی
بانک سینا
   
 
    • صدور گواهی تمکن مالی به زبان انگلیسی جهت مشتریان

      مشتریان می توانند جهت دریافت گواهی تمکن مالی به زبان انگلیسی به واحدهای ارزی و شعب منتخب در سراسر کشور مراجعه نموده و نسبت به درخواست گواهی مزبور اقدام نماید. این گواهی در اسرع وقت صادر و در اختیار مشتریان قرار خواهد گرفت. مشتریان محترم می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 85563800 تماس حاصل نمایند.