بانک سینا

پنج شنبه،29 مهر 1400 نسخه آزمایشی
بانک سینا
   
 
  • گشایش اعتبارات اسنادی دیداری و مدت دار

   اعتبار اسنادی تعهد مشروط بانک گشایش کننده در قبال ذینفع (فروشنده) است تا در صورت ارائه اسناد مطابق شرایط مندرج در متن اعتبار اسنادی٬ وجه اسناد (کالا / خدمات) را دریافت نماید. مشتریانی که دارای کارت بازرگانی می باشند می توانند با ارائه پروفرم تائید شده توسط وزارت بازرگانی و سایر مجوزهای لازم به شعبه نگهدارنده حساب٬ درخواست گشایش اعتبار اسنادی نمایند.
   پس از تامین وثایق و احراز شرایط ارکان اعتباری٬ اعتبار اسنادی مورد درخواست در اسرع وقت با استفاده از سیستم ارتباطی گشایش و رونوشت متن مخابره شده آن در اختیار مشتری قرارخواهد گرفت.
   لازم به توضیح است با توجه به نوع کالا و شرایط قرارداد امکان استفاده مشتری از خطوط اعتباری کوتاه مدت و یا میان مدت وجود دارد. نرخ کارمزدهای مربوط به اعتبارات اسنادی مطابق تعرفه هماهنگ سیستم بانکی می باشد.