بانک سینا

پنج شنبه،29 مهر 1400 نسخه آزمایشی
بانک سینا
   
 
  • صدور حواله های ارزی به مقصد بانکهای داخل و خارج از کشور

   صدور حواله برای مشتریان بانک سینا که نزد یکی از شعب دارای حساب ریالی یا ارزی باشند با توجه به موارد زیرامکان پذیر است.
   • حواله های دلاری فقط در داخل کشور صادر میگردد.
   • صدور حواله به خارج ازکشور منوط به رعایت مقررات پول شوئی و ذکر جزئیات و موضوع پرداخت وجه توسط فرستنده میباشد.
   • ذکر کد سیتم ارتباطی بانک ذینفع و شماره حساب IBAN ذینفع خصوصا"برای صدور حواله به مقصد کشورهای اروپائی و ترکیه در رسیدن حواله تسریع خواهد نمود.