بانک سینا

پنج شنبه،29 مهر 1400 نسخه آزمایشی
بانک سینا
   
 
  • افتتاح انواع حسابهای ارزی

   • مدارک لازم :
   • اشخاص حقیقی ایرانی : اصل شناسنامه و کارت ملی (برای افتتاح حساب جاری داشتن معرف و استعلام بانک مرکزی ضروری است.)
   • اشخاص حقوقی ایرانی و خارجی ثبت شده درایران: مدارک ثبتی شرکت
   • اشخاص حقیقی خارجی: گذرنامه معتبر
   • اشخاص حقوقی مقیم خارج : مدارک ثبتی ترجمه شده و تائیدشده توسط وزارت امور خارجه
   1- انواع حسابهای ارزی:  به قرار زیر به ارزهای دلار امریکا، یورو و پوند نزدشعب ارزی و ریالی تهران و شهرستانها قابل افتتاح می باشد.

   1-1- حساب قرض الحسنه جاری ارزی بدون دسته چک
   حداقل مبلغ برای افتتاح حساب 100 دلار امریکا و یامعادل آن به سایر ارزها

   1-2- حساب قرض الحسنه جاری ارزی
   حداقل مبلغ لازم برای افتتاح حساب 5000 دلارامریکا و معادل آن به سایر ارزها ( دارندگان کارت بازرگانی ٬ مجوز صرافی و یا آژانس های هواپیمائی می توانند بدون تامین حداقل مزبوربا رعایت مقررات افتتاح حسابهای جاری اقدام به افتتاح حساب جاری ارزی نمایند.)

   1-3- حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار ارزی(یک ماهه، سه ماهه، شش ماهه، یک ساله)
   • حداقل مبلغ برای افتتاح حساب سپرده مدت دارارزی 1000 دلارامریکا و یا معادل آن به سایر ارزها می باشد.
   • نقل و انتقال ارز از محل حسابهای ارزی و نیز صدور حواله های ارزی از محل این حسابها به خارج از کشور مانعی ندارد.
   • پرداخت اسکناس از محل حواله های ارزی وارده به ذینفع یا غیر آ ن درحد مقدورات شعبه بلامانع است .
   • پرداخت نقدی از محل حسابهای ارزی و حواله های وارده به اشخاص ثالث با درج مراتب در گذرنامه به منظور خروج از کشور یا انتقال آن بلامانع می باشد.
   • درصورت درخواست متقاضی ، وجوه حساب های ارزی و حواله های ارزی وارده قابل تسعیر به ریال و همچنین سایر ارزها با احتساب نرخ روز خواهدبود.