بانک سینا

سه شنبه،04 اردیبهشت 1403
بانک سینا
   
 
  • سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک ساله

   • سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت یک‌ساله:

    سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت سپرده‌ای است که حداقل برای مدت یک سال نزد بانک باقی بماند و مبلغ سپرده از مبلغ تعیین‌شده برای افتتاح سپرده کمتر نباشد. بانک سینا استرداد اصل سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت را طبق قرارداد منعقده تعهد می‌کند. مشتریان گرامی پس از مراجعه به یکی از شعب بانک سینا با ارائه مدارک زیر و تکمیل فرم­های مخصوص و واریز حداقل مبلغ پیش‌بینی‌شده می­توانند سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت افتتاح نمایند.

    شرایط عمومی:

    حداقل مبلغ هر فقره از انواع سپرده­های سرمایه‌گذاری بلندمدت مبلغ 2.000.000 ریال است.

    نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت بر اساس مصوبه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و پرداخت می‌گردد. سود سپرده­های بلندمدت در پایان هرماه و به‌صورت علی‌الحساب محاسبه و به حسابی (جاری، پس‌انداز، کوتاه‌مدت) که سپرده‌گذار معرفی نموده است واریز می­گردد.

    افتتاح حساب به‌صورت مشترک برای 2 یا چند نفر امکان‌پذیر است مشروط بر اینکه صاحبان حساب در زمان افتتاح حساب کتباً نحوه برداشت، انسداد و قدرالسهم هر یک را تعیین نمایند.

    درصورتی‌که سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت قبل از پایان ماه اول برداشت گردد سودی به آن تعلق نمی‌گیرد. همچنین روز افتتاح حساب مشمول شرط توقف یک ماه می‌باشد.

    چنانچه تمام یا بخشی از سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت زودتر از موعد مقرر از سوی سپرده‌گذار مطالبه شود، نرخ سود علی‌الحساب پرداختی به مشتری متناظر با مدت ماندگاری سپرده پس از کسر نیم درصد خواهد بود. مابقی سپرده در صورت وجود، مشمول پرداخت سود تا پایان سررسید خواهد بود. تمدید این‌گونه سپرده‌ها برای مدت و مبلغ اولیه امکان‌پذیر است. دارنده حساب می‌تواند به هنگام افتتاح حساب، تمدید سپرده را در سررسید اول و سررسیدهای بعدی به بانک محول نماید. در صورت تمدید سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت، این سپرده به‌عنوان سپرده جدید تلقی و مشمول مقررات مربوط به سال تمدید می‌شود.

    • افتتاح دو یا چند حساب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار بلامانع می‌باشد؛
    • شرایط و مدارک لازم جهت گشایش حساب اشخاص حقیقی؛
    • داشتن حداقل 18 سال تمام شمسی یا صدور حکم رشد از دادگاه صالح؛
    • دارا بودن اهلیت قانونی (عاقل، بالغ، رشید)؛


    • افتتاح حساب جهت اشخاص بی‌سواد، روشندل و معلولین با رعایت شرایط و مقررات بانک امکان‌پذیر است؛
    • اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی؛
    • پروانه اقامت معتبر برای اتباع خارجی؛
    • افتتاح حساب توسط قائم‌مقام قانونی (ولی، وصی، وکیل، قیم،...) علاوه بر مدارک فوق تصویر مستند قانونی شامل شناسنامه ولی، قیم‌نامه یا وکالت‌نامه معتبر و... ضروری است.

    افتتاح سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت از طریق وکالت:

    اگر وکیل حق استفاده از سپرده را داشته باشد باید وکالت‌نامه رسمی (ثبتی) معتبر که از جانب صاحب سپرده به وی داده‌شده است را هنگام افتتاح سپرده ارائه نماید.

    افتتاح سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت توسط قیم:

    قیم می‌تواند به نام صغیر سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت افتتاح نماید. لیکن برداشت از سپرده مستلزم کسب اجازه کتبی از اداره امور سرپرستی دادگستری می‌باشد. در این صورت قیم پس از مطالعه قرارداد و شرایط برگ افتتاح سپرده و امضای آن­ها نسبت به افتتاح سپرده اقدام می‌نماید.

    افتتاح سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت توسط وصی:

    وصی می‌تواند برای صغیر سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت افتتاح نماید مشروط بر این‌که صحت وصیت‌نامه و احراز شخص وصی توسط دادگاه گواهی‌شده باشد، در این صورت بایستی وصی همانند قیم پس از مطالعه قرارداد و شرایط برگ افتتاح سپرده و امضا آن‌ها نسبت به افتتاح سپرده اقدام نماید .

    افتتاح سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت توسط اشخاص حقوقی:

    افتتاح حساب بلندمدت برای اشخاص حقوقی به‌وسیله صاحبان امضاء مجاز با اخذ مدارک و مجوزهای لازم بلامانع است. اشخاص حقوقی منجمله شرکت‌ها به‌موجب مدارک قانونی به‌شرط پیش‌بینی در اساسنامه که مستلزم ارائه شرکت‌نامه، اساسنامه و آگهی ثبت شرکت‌ها در روزنامه رسمی کشور که نام صاحبان امضاء مجاز شرکت یا موسسه در آن درج گردیده باشد، می‌توانند حساب سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت افتتاح نمایند. ارائه اصل و تصویر مدارک ثبتی شرکت شامل: آگهی تأسیس، اساسنامه، آخرین تغییرات چاپ‌شده در روزنامه رسمی کشور، اظهارنامه ثبت شرکت و شرکت‌نامه، نامه تعهد مدیران مبنی بر اعلام هرگونه تغییرات در شرکت رعایت کامل شرایط افتتاح حساب در مورد اشخاص حقیقی (صاحبان امضاء مجاز شرکت).


    فرم های افتتاح حساب بلندمدت :