بانک سینا

سه شنبه،04 اردیبهشت 1403
بانک سینا
   
 
  • حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت
   • حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت:

    سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت یک نوع از سپرده­ سرمایه­گذاری است که حداقل برای یک ماه نزد بانک باقی بماند و مبلغ سپرده نیز از حداقل مبلغ تعیین شده برای افتتاح حساب کمتر نباشد. مشتریان گرامی پس از مراجعه به یکی از شعب بانک سینا با ارائه مدارک زیر و تکمیل فرم­های مخصوص و واریز حداقل مبلغ پیش بینی شده می­توانند سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت افتتاح نمایند.

    شرایط عمومی:

    • حداقل مبلغ برای افتتاح حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت مبلغ 1.000.000 ریال است.
    • حداقل مدت لازم جهت تعلق سود برای اولین بار یک­ماه بوده و به کسر یک­ماه سودی تعلق نمی‌گیرد.
    • به منظور تعلق سود به سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت، موجودی حساب همواره باید معادل یا بیشتر از حداقل مبلغ تعیین شده باشد. ملاک محاسبه و پرداخت سود رعایت حداقل مبلغ افتتاحی می­باشد.
    • سود سپرده ­های سرمایه گذاری کوتاه مدت به صورت علی الحساب و بر مبنای کمترین مانده در هر مـاه محاسبه و در پایان هر ماه قابل پرداخت است.
    • نرخ سود علی‌الحساب سپرده های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت طبق مصوبه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و پرداخت می­گردد.
    • برای روز افتتاح حساب، سود در نظر گرفته نمی‌شود.
    • برای روز بستن حساب، سود در نظر گرفته نمی‌شود.
    • افتتاح حساب به صورت مشترک برای 2 یا چند نفر امکان پذیر است مشروط بر اینکه صاحبان حساب در زمان افتتاح حساب کتباً نحوه برداشت، انسداد و قدرالسهم هر یک را تعیین نمایند.
    • هرشخص حقیقی فقط مجاز به افتتاح یک حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت انفرادی می­باشد.
    • افتتاح حساب سپرده سرمایه­گذاری کوتاه مدت به دو صورت دفترچه ای و یا از طریق کارت (حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت الکترونیکی) صورت می پذیرد. همچنین برداشت وجه از حساب سپرده سرمایه­گذاری کوتاه مدت روزشمار به وسیله دفترچه پس انداز کوتاه مدت و یا سینا کارت انجام می­گردد.

    شرایط و مدارک لازم جهت گشایش حساب اشخاص حقیقی:

    • داشتن حداقل 18 سال تمام شمسی یا صدور حکم رشد از دادگاه صالح؛
    • دارا بودن اهلیت قانونی (اهلیت تمتع و اهلیت استیفاء)؛
    • اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی؛
    • برای اتباع خارجی پروانه اقامت معتبر؛
    • افتتاح حساب توسط قائم مقام قانونی (ولی، وصی، وکیل، قیم و ...) علاوه بر مدارک فوق تصویر مستند قانونی شامل شناسنامه ولی، قیم نامه یا وکالت نامه معتبر و... ضروری است.
    • رجوع به یکی از شعب بانک سینا برای تکمیل و امضاء فرم‌های مربوط.

    افتتاح سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت توسط قیم:

    قیم می­تواند به نام صغیر سپرده سرمایه­گذاری کوتاه مدت افتتاح نماید و لیکن حق برداشت از سپرده مذکور مستلزم کسب اجازه کتبی از طرف اداره امور سرپرستی دادگستری می­باشد.

    افتتاح سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت توسط وصی:

    در صورت ارائه وصیت نامه رسمی/وصیت نامه تأیید شده توسط دادگاه و احراز هویت شخص وصی، می توان به نام صغیر سپرده سرمایه­گذاری کوتاه مدت افتتاح نمود.

    افتتاح سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت توسط مادر:

    به استناد نظریه مشورتی شماره 7/93/383 مورخ 22/02/1393 اداره کل حقوقی قوه قضائیه مادر می­تواند برای فرزند صغیر خودهر گونه حساب اندوخته ای را افتتاح نماید براین اساس این اجازه در بانک سینا نیز برای مادران محترم میسر شده است که برای فرزندان صغیر خود افتتاح حساب نمایند.

    شرایط و مدارک لازم جهت گشایش حساب اشخاص حقوقی:

    • ارائه اصل و تصویر مدارک ثبتی شرکت شامل: آگهی تأسیس، اساسنامه، آخرین تغییرات چاپ شده در روزنامه رسمی کشور، اظهارنامه ثبت شرکت و شرکت نامه، نامه تعهد مدیران مبنی بر اعلام هرگونه تغییرات در شرکت؛
    • رعایت کامل شرایط افتتاح حساب در مورد اشخاص حقیقی (صاحبان امضاء مجاز شرکت).

    فرم های اطلاعات حساب: