بانک سینا

چهارشنبه،17 خرداد 1402
بانک سینا
   
 
    • چشم انداز


      ماموریت


      بانک سینا با رعایت استانداردهای صنعت بانکی و با بهره گیری از فناوری و توسعه مهارت های فردی و حرفه ای کارکنان نسبت به طراحی محصولات با تمرکز بر نیازهای مشتریان ( آحاد جامعه ) در جهت ایجاد ارزش های پایدار برای ذینفعان (توانمندسازی اجتماعی) گام بر می دارد.